Toiminta

Kaikenikäisten ihmisten asiat kiinnostavat yhdistyksemme jäseniä. Kuvassa Hannu ja Taina vaalityössä Tikkuraitilla.

 

Tikkurilan kokoomus on sitoutunut toimimaan kokoomuslaisten arvojen ja periaatteiden pohjalta. Toimintaamme ohjaavat vapaus, oikeudenmukaisuus, moniarvoisuus, ympäristön vaaliminen, yrittäjähenki ja sosiaalinen omatunto. Työnteko ja yrittäminen sekä talouskasvu ratkaisevat hyvinvointipalvelujemme laadun. Turvaamalla osaamisen korkeasta tasosta ja huolehtimalla laadukkaan koulutusjärjestelmämme ylläpidosta luomme myönteisiä edellytyksiä Vantaan ja sen asukkaiden tulevaisuudelle.

Tavoitteemme:

  • Vantaan taloudellisen tilanteen kohentaminen, ei verojen- ja maksujen korotuksin, vaan kehittämällä toimintatapoja ja organisaatioita yhteistyössä kaupungin henkilöstön kanssa.
  • Monipuolisten ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen. Vantaan kaupungin on luotava yhteistyöverkostoja järjestöjen ja yksityisten yrittäjien kanssa. Kaupunkilaisille suotava vapaus valita eri palvelujen tarjoajien välillä.
  • Vaikuttaminen Tikkurilan keskustan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
  • Perheiden tukeminen vaativassa kasvatustyössään. Vanhemmille on luotava aito mahdollisuus valita koti- tai päivähoidon välillä.
  • Koulujen työ- ja oppimisrauhan tukeminen– ei liian suuri luokkakokoja.
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden mitoittaminen vastaamaan alueemme asukkaiden tarpeita.
  • Seniorikansalaisille mahdollisuuksien luominen kotona asumiseen niin halutessaan.
  • Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö huolehtimalla viher- ja virkistysalueista sekä kehittämällä tieverkostoa.
  • Joukkoliikenteen kehittäminen niin, että alueemme asukkailla on toimivat liikenneyhteydet kohtuullisin vuorovälein.